Hatha Yoga

De term Hathayoga verwijst naar evenwicht tussen twee tegengestelde krachten: Ha (zon) en Tha (maan). De zon staat symbool voor actie, vuur, mannelijke energie. De maan staat symbool voor rust, intuïtie en vrouwelijke energie. Evenwicht tussen beide energieën schept harmonie. Tijdens beoefening van Hatha yoga worden beide krachten aangesproken: door het aanspannen en ontspannen van spieren, bij de in- en uitademing, bij het vasthouden en loslaten. Tegelijkertijd met de lichaamshoudingen wordt de geest getraind door de aandacht bij het voelen en observeren te houden. Zo kun je leren voelen waar blokkades zitten, te veel of juist te weinig spanning en hoe gedachten en emoties het lichaam beïnvloeden.

YinYangEr zijn veel factoren die van invloed zijn op het functioneren van lichaam en geest. Alle componenten beïnvloeden elkaar constant en werken samen als een dynamisch netwerk. Hierdoor is in evenwicht of balans zijn geen vast of statisch gegeven, maar een dynamisch proces. In dit proces kom je grenzen en (on)mogelijkheden tegen.
Wanneer blokkades en grenzen gerespecteerd worden, eenvoudigweg door voelend aanwezig te zijn, niet te oordelen, zullen grenzen zich verruimen of zelfs oplossen. Er ontstaat meer ruimte waardoor energie en adem vrij kan stromen. Of er verschijnt spontaan een inzicht dat een helingsproces in gang kan zetten. Iemand in balans is in staat zich aan veranderingen aan te passen.

Naast het versterken en versoepelen van het fysieke lichaam, worden ook niet-fysieke aspecten zoals emoties, wilskracht en gedachtenpatronen verkend en beïnvloed. Op de mat ervaar je de wisselwerking tussen lichaam en geest.

Ook ademoefeningen (pranayama’s) maken een belangrijk onderdeel uit van de Hathayoga beoefening. De adem vormt letterlijk de verbinding tussen binnen en buiten, vormt de brug tussen lichaam en geest.

Hathayoga werkt zodoende door op fysiek, energetisch en spiritueel niveau. Héél je wezen profiteert van deze integrale benadering. Dit is van essentieel belang voor het zelfhelend vermogen – de belangrijkste kracht om gezond(er) te worden.
Reeds vele eeuwen lang heeft deze klassieke vorm van yoga bewezen heilzaam te werken op de mens.