Tarieven

Proefles €7.50
Wanneer je besluit om door te gaan, kan een 10-rittenkaart of een abonnement voor wekelijkse lessen aangeschaft worden.

10-rittenkaart € 97 (€ 9.70 per les)10-rittenkaart 2015
Een 10-rittenkaart is een jaar geldig. Deze datum komt achterop de knipkaart te staan.
Bij elke deelgenomen les wordt een knip in de kaart gezet.

Kwartaalabonnement € 103  (€ 8.58 per les)
Dit abonnement is gebaseerd op 12 lessen.

Halfjaar abonnement € 175 (€ 7.29 per les)
Dit abonnement is gebaseerd op 24 lessen.
Bij het bepalen van de looptijd van de abonnementen  wordt rekening gehouden met een ieders vakantie. Graag doorgeven vóórdat een nieuw abonnement ingaat.
In de week dat een abonnement afloopt, ontvang je een mail ter herinnering.

Losse les € 11

Het bedrag kan overgemaakt worden naar rekeningnummer NL17ASNB 0706.8084.28
t.n.v. D. Horsman o.v.v. 10-rittenkaart yoga of yoga-abonnement.
Contante betaling ook mogelijk.

Voor de tarieven bij JBM raadpleeg http://www.jbm-woerden.nl/tarieven-1