Yoga Filosofie

yogafilosofie-yoga-dhyana-woerdenYoga is een levensbeschouwelijk systeem waarvan de fundamenten al vele eeuwen geleden op schrift zijn gesteld door Patanjali, een Indiase geleerde en filosoof. Vandaag de dag zijn die oude inzichten en regels omtrent het functioneren van de mens nog steeds actueel en bruikbaar. Het gaat vooral over inzichten in oorzaak en gevolg van het menselijke denken en handelen en hoe daar mee om te gaan.

Een gezond mens kan beschreven worden in termen van toon, ritme en harmonie. Een mens is gezond wanneer die spreekt met de juiste toon, het hart klopt met een regelmatig ritme, de ademhaling zonder haperingen verloopt, levens energie ongestoord kan stromen, de spieren de juist tonus hebben, het denken in overeenstemming is met het handelen….alles is afgestemd op elkaar. Er is dan sprake van evenwichtig persoon: geest en lichaam zijn in balans.

Als iemand geen acht slaat op zichzelf (zijn eigen toon en ritme) maar door invloeden van buitenaf zich mee laat slepen, wordt dat evenwicht verbroken. Dit veroorzaakt disharmonie en is de voornaamste oorzaak van stress en ziekte. Of het nu een lichamelijke ziekte, een zenuwziekte, of een mentale storing betreft.

Geleerden van alle tijden zijn tot het inzicht gekomen dat elk element zijn gelijke aantrekt. Een lichaam dat al niet zo gezond is, is daarom vatbaarder voor ziekte dan een volmaakt gezond lichaam. Ook op mentaal niveau is dat inzicht van toepassing: iemand die disharmonische gedachten heeft (boosheid, angst, onrustig) is vaak door het minste geringste lichtgeraakt, snel geïrriteerd of somber gestemd.
Vanuit het inzicht dat lichaam en geest voortdurend in interactie met elkaar zijn, zijn er lichaamshoudingen (asana’s) en geestelijke oefeningen (meditatie, observaties) ontwikkeld om dergelijke lichamelijke en geestelijke klachten te verlichten. Om je eigen levensritme te ontdekken en herstellen.

En nu yogadiscipline

Patanjali, I.I