Tarieven

Proefles €7.50
Wanneer je besluit om door te gaan, kan een 10-rittenkaart of een abonnement voor wekelijkse lessen aangeschaft worden.

10-rittenkaart € 97 
Een 10-rittenkaart biedt de vrijheid om mee te doen wanneer het je uitkomt.
Bij elke deelgenomen les wordt een knip in de kaart gezet.

Maand abonnement €30
Dit abonnement is gebaseerd op gemiddeld 4 lessen per maand.
Ik werk niet met incasso’s dus vriendelijk verzoek zelf voor de maandelijkse betaling zorg te dragen.
In juli en augustus geen betaling. 

Halfjaar abonnement € 175
Dit abonnement is gebaseerd op 24 lessen.
Bij het bepalen van de looptijd van dit abonnement wordt rekening gehouden met een ieders vakantie. Graag doorgeven per mail.
In de week dat het abonnement afloopt, ontvang je een mail ter herinnering.

Losse les € 11

Betalingen via rekeningnummer NL17ASNB 0706.8084.28
t.n.v. D. Horsman

Voor de tarieven bij JBM raadpleeg http://www.jbm-woerden.nl/tarieven-1