Is op je hoofd staan yoga

Wat is yoga

Wat is yoga? Een vraag waar iedereen wel een eigen antwoord op heeft.

Yoga wordt vaak geassocieerd met (moeilijke) lichaamshoudingen. Deze associatie is alom aanwezig en wordt mede in stand gehouden door de media waarin veelal slanke jongedames in ingewikkelde houdingen je lachend aankijken.  Voor de één kan dit aanleiding zijn om aan yoga te gaan doen, een ander wordt er mogelijk door afgeschrikt.

Weer anderen vinden yoga zweverig. Maar wat is zweverig? Iets wat je niet begrijpt, met je hoofd niet bij kunt?
Hoe dan ook, deze associaties worden door bepaalde beelden in stand gehouden. Bijvoorbeeld door een beeld van mensen zittend in lotushouding met de handen in gebedshouding.  Voor de één kan dit aanleiding zijn om aan yoga te gaan doen, een ander wordt er mogelijk door afgeschrikt.

Dit zijn geen oordelen maar slechts observaties. Ik wil hier alleen mee zeggen dat dergelijke beelden een eenzijdig en incompleet beeld van yoga kunnen oproepen.

Yoga is ....

Yoga is veel meer dan een uiterlijke houding aannemen.

Dit komt tot uitdrukking in de betekenis van het woord yoga. Het kan kortweg vertaald worden met verenigen.  Het gaat hier om de vereniging van jezelf met een hoger bewustzijnsniveau, je ziel, de bron van het bestaan. Maar wat is ‘jezelf”of ‘ziel’? Wat is ‘de bron’? Niet in een paar zinnen samen te vatten.
Er zijn hele bibliotheken over volgeschreven. Ik beperk mij hier tot een opsomming van woorden en korte zinnen die de essentie van yoga weergeeft.

yoga is….

de blik naar binnen richten…
kalmeren van de geest…
souplesse opbouwen…
kracht opbouwen…
verstillen…
bewegen….
balans zoeken…
ervaren…
niet oordelen…
grenzen verkennen…
ontdekken….
inzichten verwerven…
afstemmen op een groter geheel..
levenslessen leren…
loslaten…
accepteren…
transformeren…
jezelf genezen….
ZIJN

Het is een mooie ontwikkeling dat de eeuwenoude yogafilosofie steeds meer mensen bereikt en inspireert om er ‘iets’ mee te doen.  Of dat nu via ingewikkelde houdingen is of via mediteren. Voor iedereen is er wel een geschikte vorm van yoga te vinden.

En nu yogadiscipline
Patanjali I.I

Eerst een proefles volgen?